__________________________________________________

home    over ons   diensten   brancheprojecten   referenties   partners   links   contact

Investors in People in de SW-branche
                             ....  lees meer
Internal Facilitator IiP
-   voor SW-bedrijven
-   in-company
                                     .... lees meer
Wilt u meer weten over onze laagdrempelige 'on-line' nulmeting
of
Quick-scan Investors in People?

mail dan svp naar
info@roodconsult.nl


Investors in People (IiP)  

Praktisch model voor effectieve bedrijfsvoering

Investors in People (IiP) is begin jaren ‘90 ontstaan in Engeland. Uit onderzoek naar ‘best practices’ is gebleken dat bedrijven die structureel en continu aandacht besteden aan ontwikkelingsgericht personeelsbeleid, over langere periode een groter economisch effect behalen. Gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers presteren beter, verzuimen minder, voelen zich betrokken, kunnen een hoger werktempo aan en zijn flexibeler en breder inzetbaar. De sleutel tot het succes is het continu verbinden van de doelen van de organisatie met de ambities en de mogelijkheden van de mensen die er werken.

Ook in Nederland groeit de belangstelling en is een voorhoede van bedrijven en instellingen bezig zich de IiP verbetermethodiek eigen te maken.    

Wat is Investors in People?    
Investors in People is een succesvolle en praktische methode om als organisatie beter te presteren. IiP stelt de mensen centraal en zorgt er voor dat het beste uit hen naar boven wordt gehaald. Het resultaat is ontwikkeling en prestatieverbetering van mensen, teams en de gehele organisatie door en met behulp van de mensen die er werken. Investors in People heeft veel raakvlakken met de bedrijfscultuur van een organisatie; door het doorlopen van een IiP verbetertraject wordt gelijkertijd gewerkt aan de versterking van de bedrijfscultuur. 

Enerzijds is IiP bedoeld voor organisaties die hun HR-beleid willen professionaliseren en daarbij behoefte hebben aan een praktische methode. Anderzijds zullen ook organisaties die vergevorderd zijn baat hebben bij IiP. In dat geval is IiP een uitstekend hulpmiddel om dit beleid te toetsen, verder te ontwikkelen en te borgen.

Desgewenst kunnen organisaties zich op het IiP-keurmerk laten certificeren. Hiermede profileert het bedrijf zich als een aantrekkelijke werkgever op de arbeidsmarkt. Naast Goed Werkgeverschap haakt IiP in op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO); met name de 'P' van People in het kader van People, Planet, Profit.  

Hoe werkt IiP?  
Centraal in de IiP methodiek staat de IiP standaard die bestaat uit 3 principes, 10 indicatoren en 39 bewijzen. De IiP standaard is een model die een organisatie helpt beter te presteren.

In feite vormt de standaard een soort meetlat, om te bepalen hoe het met het beleid is gesteld in samenhang met de bedrijfsstrategie, op welke onderdelen verbeteringen nodig zijn en hoe dit kan worden bereikt. De methodiek is zeer praktisch en daarom effectief. 

Een sterk punt van Investors in People is dat het zich richt op ‘beleving van mensen’ en op het bereiken van werkelijke resultaten, ongeacht wat er op papier staat. Uitgebreide handboeken en procedures zijn derhalve niet nodig. Dit maakt IiP interessant voor zowel grote als kleine organisaties.  

Wat levert Investors in People op? 
Inmiddels zijn de effecten van IiP duidelijk. Enkele voorbeelden zijn:
>    Een betere onderlinge communicatie (door 58% van de respondenten genoemd)
>   Een grotere motivatie (56%) en betrokkenheid van de medewerkers (55%)
>   Lager ziekteverzuim (22%) en minder verloop onder het personeel (14%)
>   Meer tevredenheid onder de medewerkers (47%)
>   Meer kennis en inzicht bij de bedrijfsleiding en het management omtrent het aansturen
     en motiveren van medewerkers. Verbetering van de stijl van leiding geven
>   Een beter imago: positieve profilering op de arbeidsmarkt; een Investor in People is
     een aantrekkelijke werkgever.  

Economische effecten die organisaties ervaren:
>   Een bijna verdubbeling van het rendement op investeringen in ontwikkeling van
     mensen (7,2%) van de omzet bij IiP-erkende bedrijven tegen 3,8% bij niet IiP-erkende
     bedrijven
>   Verbetering in het productieproces of dienstverlening (27%)
>   Verhoging van de arbeidsproductiviteit (23%)
>   Verhoging innovatievermogen (26%)           

Ontwikkelingen binnen Investors in People 

Investors in People Raamwerk
De Investors in People standaard vormt de basis voor goed management en dient als toetssteen voor elke goed geleide organisatie. De standaard omvat 39 onderdelen (bewijzen) waaraan organisaties moeten voldoen om erkend te worden als een Investor in People.

Het aanvullende raamwerk bouwt voort op de principes van de IiP standaard en gaat dieper in op waar u als organisatie het meest behoefte aan hebt. Dit deel van het raamwerk daagt organisaties nog meer uit zich continu te verbeteren en te ontwikkelen. Uiteindelijk streeft Investors in People naar excellente organisaties.

Het aanvullende raamwerk bestaat uit 165 extra mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Organisaties kiezen zelf - in lijn met hun ambities en prioriteiten - op welke onderdelen zij zich verder willen ontwikkelen.
Externe erkenning (certificering) is mogelijk op 3 hogere levels (Brons, Zilver, Goud), maar is geen voorwaarde om met het IiP Raamwerk te werken.
Het belangrijkste doel van Investo
rs in People is bedrijven te ondersteunen bij het bereiken van hun doelen en het continu verbeteren van de bedrijfsprestaties.

Investors in People Duurzame Inzetbaarheid & Vitaliteit  (IiP DI&V)

Naast de indicatoren van het IiP raamwerk zijn er meer factoren van invloed op het succesvol presteren van mensen en organisaties.
Uitgangspunt van 'Investors in People Duurzame Inzetbaarheid & Vitaliteit'  is dat er een duidelijke relatie bestaat tussen gezonde/fitte medewerkers en de mate waarin een organisatie er in slaagt zijn doelen te bereiken. 
IiP DI&V betreft uiteenlopende thema's waaronder: fysieke fitheid, stressmanagement, ziekteverzuim, kwaliteit van het werk, arbeidsmotivatie, arbeidsproductiviteit etc.

De succesvolle methodiek van Investors in People wordt ook toegepast bij Investors in People Duurzame Inzetbaarheid & Vitaliteit. Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde 10 indicatoren: bij IiP DI&V ligt de focus echter op duurzame inzetbaarheid & vitaliteit van mensen en de organisatie als geheel. 

Organisaties die nog niet met Investors in People werken kunnen desgewenst ook deze ingang kiezen: starten met Investors in People DI&V, eventueel later op te volgen met de Investors in People Standaard en het aanvullende Raamwerk.  


Meer informatie
Er zijn meerdere mogelijkheden om met IiP aan de slag te gaan:
>    Het organiseren van een introductieworkshop in het eigen bedrijf. Tijdsduur: 2,5 uur
>    U schrijft zich in voor de training Internal Facilitator IiP, een training van 4 dagdelen.
      Na afloop van de training weet u alles over de achtergronden van Investors in People,
      de IiP standaard, het aanvullende raamwerk en de stappen naar het (eventuele)
      keurmerk.  
>    U laat een nulmeting of een quick-scan IiP uitvoeren; hierdoor weet u snel wat
      Investors in People voor uw organisatie kan betekenen. Via interviews en/of een online
      enquête. Rapportage op 3 niveau's: directie, leidinggevenden, medewerkers.
>    U weet nog niet zeker of Investors in People iets voor uw organisatie kan betekenen
      en vraagt een vrijblijvend gesprek aan. 
Indien u meer wilt weten over Investors in People en het belang hiervan voor uw organisatie, is Rood Consult graag bereid u nader te informeren. 

 

Investors in People: een 'menselijke' insteek met 'harde' resultaten

Rood Consult richt zich op ontwikkeling en prestatieverbetering van mensen en organisaties. Investors in People, Goed Werkgeverschap en Competentiemanagement zijn belangrijke producten van het bedrijf.
Daarnaast traint en coacht Rood Consult leidinggevenden en medewerkers in hun werksituatie en bij hun persoonlijke groei.

Voor meer informatie en aanmelding voor de IiP Introductieworkshop en - naar keuze - ook voor de andere onderdelen van het traject kunt u rechtstreeks contact opnemen met
Rood Consult, tel. 0252-416217 / 0654 264313
email: info@roodconsult.nl


naar Goed Werkgeverschap
          Organisatieontwikkeling          
Stressregulering
Introduktieworkshop
Investors in People:

in-company


Introductieworkshop IiP

voor SW-bedrijven:
                
in-company


Compleet Trainingsaanbod

 

home   over ons   diensten   brancheprojecten   referenties   partners   links   contact   sitemap