__________________________________________________

home   over ons   diensten   brancheprojecten   referenties   partners   links   contact1-op-1-training:

mťťr effectiviteit
door
mťťr diepgang

er wordt vooral 
oplossingsgericht gewerkt

gunstige balans
tussen
kosten en baten

Coachingsgesprek
duur: 2 uur
Kennismakingsgesprek
duur: 1,5 uur

De coachingsovereenkomst kan
te allen tijde tussentijds worden beŽindigd 

Meer informatie over zakelijke coaching vindt u bij ...

ManagementondersteuningCOACHING / 1-0P-1 TRAINING

Om mensen blijvend te ontwikkelen is het noodzakelijk systematisch te investeren in training en opleiding. Niet alle competenties en vaardigheden kunnen echter effectief in groepstrainingen worden aangeleerd. Soms werkt 1-op-1 sneller en effectiever.
De door Rood Consult ontwikkelde 1-op-1 training voorziet in deze behoefte. De individuele leersituatie van de cliŽnt staat centraal. In overleg met de trainer/coach worden de persoonlijke leerdoelen vastgesteld en wordt de cliŽnt begeleid naar het gewenste doel.

In deze aanpak kunnen uiteenlopende onderwerpen aan de orde komen waaronder: communicatieverbetering, effectiever leidinggeven, beter samenwerken, beter presteren of competentieontwikkeling in het algemeen.
De 1-op-1 training kan ook effectief worden ingezet bij omgaan met spanningen, conflicten, werkdruk en preventief: bijvoorbeeld bij (aankomende) burn-out verschijnselen.  

Het resultaat is meer inzicht in de eigen persoonlijkheid en op welke wijze deze beter ingezet kan worden bij het dagelijks functioneren en het bereiken van persoonlijke doelen en organisatiedoelen.

Aanpak:

Kennismakingsgesprek
:
Voor het bereiken van resultaten is een goede vertrouwensbasis tussen de cliŽnt en de trainer/coach van groot belang. Daarom starten wij de 1-op-1 training altijd met een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kan de cliŽnt meer zicht krijgen op de achtergrond en werkwijze van de trainer/coach en kan meer zicht worden verkregen op de probleemstelling. Zo mogelijk worden reeds in het kennismakingsgesprek de te bereiken leerdoelen vastgesteld. Duur kennismakingsgesprek: 1,5 ŗ 2 uren. 

Coachingsgesprekken
De insteek bij 1-op-1 coaching is vooral oplossingsgericht te werk te gaan; direct aan de slag met het probleem of het leerdoel. Resultaten geven aan dat door deze aanpak met enkele coachingsgesprekken vaak al goede resultaten kunnen worden bereikt.

Maar een andere insteek - waarbij gebruik wordt gemaakt van ťťn of meerdere  psychologische modellen - is ook mogelijk. Hierdoor ontstaat bij de cliŽnt een dieper inzicht in de eigen persoonlijkheid en op welke wijze de nog niet benutte kanten beter ingezet kunnen worden. In de 1-op-1 situatie kan de kennis direct gekoppeld worden aan de probleemstelling van de cliŽnt waardoor koppeling met de praktijk verzekerd is.

Daarnaast kunnen in 1-op-1 rollenspellen alternatieve strategieŽn worden getraind.
Periodiek zal de voortgang worden getoetst aan de geformuleerde leerdoelen.

Tijdsduur
Coachingsgesprekken nemen 1,5 tot 2 uren tijd in beslag met een tussenperiode van gemiddeld 2 ŗ 3 weken. Het aantal benodigde gesprekken is situatie- en persoons-
afhankelijk. Uitgangspunt is in eerste instantie een aantal van 5 gesprekken(*) te plannen waarna een evaluatie van de resultaten zal plaatsvinden. Afhankelijk van de situatie kunnen zonodig nieuwe leerdoelen worden vastgesteld en een nieuwe cyclus van coachingsgesprekken worden gepland.

(*): Hier kan uiteraard van worden afgeweken. Mochten de cliŽnt of de coach van mening zijn dat er weinig zicht is op resultaten dan kan de overeenkomst te allen tijde worden beŽindigd.

Gunstige balans tussen kosten en baten
Vergeleken met groepstrainingen vergt 1-op-1 coaching een relatief beperkte tijdsinvestering omdat coachingsgesprekken maximaal 2 uur duren. Hierdoor is er aanzienlijk minder verlies aan declarabele uren, hetgeen de grootste kostenpost is bij investeringen in training en opleiding. 

Uitvoering
De 1-op-1 training is ontwikkeld door Kees Rood van Rood Consult. Naast zijn vak als organisatieadviseur heeft Kees uiteenlopende beroepsopleidingen gevolgd op het gebied van training, coaching en persoonlijke ontwikkeling van mensen. Daarnaast is hij gespecialiseerd in leiderschapsontwikkeling en is hij gecertificeerd Investors in People adviseur. Deze 1-op-1 training wordt in verschillende sectoren van het bedrijfsleven door Rood Consult uitgevoerd, zowel in de profit- als nonprofit sector.  
 

 Training            Managementondersteuning           Stressregulering Stress:
belangrijke oorzaak van
niet goed functioneren,
minder vitaliteit, burnout etc.

Stress is goed te reguleren!
lees meer over

Stressregulering
lees verder


Training Enneagram
voor diepgravers in mensenkennis
en
persoonlijke groei
...  lees verder

home   over ons   diensten   brancheprojecten   referenties   partners   links   contact   sitemap