__________________________________________________

home   over ons   diensten   brancheprojecten   referenties   partners   links   contact
Goed Werkgeverschap

leidt tot 

Goed Werknemerschap
Wilt u meer weten over
onze laagdrempelige
'on-line' nulmeting
of
quick-scan
Goed Werkgeverschap?

mail dan svp naar
info@roodconsult.nl
  Introductieworkshop
Goed Werkgeverschap


 

GOED WERKGEVERSCHAP / GOED WERKNEMERSCHAP

'Samen gaan voor het succes'


Elke onderneming heeft belang bij professionele en goed gemotiveerde medewerkers. Zij zijn de belangrijkste succesfactor van iedere organisatie. Het is belangrijk hoe een bedrijf omgaat met de mensen die er werken en in welke mate zij in staat is het beste uit hen naar boven te halen. Bedrijven die hier in slagen zijn vaak succesvolle bedrijven.
Een praktische manier om dit vorm te geven is het invoeren van GOED WERKGEVERSCHAP.

Bij Goed Werkgeverschap staat de MENS centraal, hetgeen o.m. tot uiting komt in ontwikkelingsgericht personeelsbeleid en een effectieve/mensgerichte stijl van leidinggeven. Er is een duidelijke visie op de toekomst, een open communicatie en de besluitvorming is transparant. Medewerkers voelen zich betrokken bij de organisatie en nemen hun verantwoordelijkheid. Goed Werkgeverschap leidt derhalve tot GOED WERKNEMERSCHAP.
Het resultaat is: betere bedrijfsprestaties, tevredener klanten en een continu lerende organisatie.

Goed Werkgeverschap hangt samen met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
In het kader van People, Planet, Profit richt Goed Werkgeverschap zich vooral op de 'P' van People. Daarnaast heeft Goed Werkgeverschap veel raakvlakken met de cultuur van de organisatie; door het doorlopen van het traject wordt gelijkertijd gewerkt aan versterking van de bedrijfscultuur.

Wij leveren maatwerkprogramma's op de volgende terreinen:

      Introductieworkshop Goed Werkgeverschap

>   Uitvoeren van een quick-scan Goed Werkgeverschap

>   Uitvoeren van een nulmeting Goed Werkgeverschap

>   Programma invoeren Goed Werkgeverschap in het eigen bedrijf  Organisatieontwikkeling                      Investors in People    
Brancheproject
Goed Werkgeverschap voor
Installatiebedrijven

... lees verder


   
       

Goed Werkgeverschap heeft veel raakvlakken met
'Sociale Innovatie' 
en
'Investors in People'


home   over ons   diensten   brancheprojecten   referenties   partners   links   contact   sitemap