home   over ons   diensten   brancheprojecten   referenties   partners   links   contact

                                                                                                                  

Goed Werkgeverschap / Goed Werknemerschap

         'Samen gaan voor het succes'

Elke onderneming heeft belang bij professionele en goed gemotiveerde medewerkers. Zij zijn de belangrijkste succesfactor van een installatiebedrijf. Het is belangrijk hoe een bedrijf omgaat met de mensen die er werken en in welke mate zij in staat is het beste uit hen naar boven te halen. Bedrijven die hier in slagen zijn vaak succesvolle bedrijven.
Een praktische manier om dit vorm te geven is het invoeren van GOED WERKGEVERSCHAP.

Bij Goed Werkgeverschap staat de MENS centraal,  hetgeen o.m. tot uiting komt in ontwikkelings- gericht personeelsbeleid en een effectieve/mensgerichte stijl van leiding geven. Er is een duidelijke visie op de toekomst, een open communicatie en de besluitvorming is transparant. Medewerkers voelen zich betrokken bij de organisatie en nemen hun verantwoordelijkheid. Goed Werkgeverschap leidt derhalve tot GOED WERKNEMERSCHAP. 
Het resultaat is: betere bedrijfsprestaties, tevredener klanten en een continu lerende organisatie.

Goed Werkgeverschap hangt samen met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
In het kader van People, Planet, Profit richt Goed Werkgeverschap zich vooral op de P van People. Daarnaast heeft Goed Werkgeverschap veel raakvlakken met de cultuur van een organisatie; door het doorlopen van het traject wordt gelijkertijd gewerkt aan versterking van de bedrijfscultuur.    

Het traject Goed Werkgeverschap / Goed Werknemerschap
In een pilot met 7 installatiebedrijven - georganiseerd vanuit Uneto-Vni en OTIB - is de formule tot stand gekomen. Op basis daarvan is het traject Goed Werkgeverschap/Goed Werknemerschap ontwikkeld voor de gehele branche.

In de praktijk werkt Goed Werkgeverschap als een praktisch verbetermodel om als organisatie beter te presteren door en met de medewerkers. Het is geschikt voor zowel kleine, middelgrote en grote installatiebedrijven.

 'Door de training verlopen de ontwikkelgesprekken met de medewerkers nu veel effectiever.
 Het werken met gedragsspecifieke competenties geeft de gesprekken meer diepgang'
Herk-Jan Lenting / Lenting Loodgieters

     
'Gelukkige medewerkers genereren business'                                 Frank Schoof / Croon TBI

 'Deelname aan het traject Goed Werkgeverschap/Goed Werknemerschap heeft ons             
         veel gebracht.
Wij kunnen dit iedere collega aanbevelen'                          Putman Installaties


Het traject - deels gebaseerd op het gedachtegoed Investors in People (IiP) - bestaat uit 
4 samenhangende cursussen/modules die ook afzonderlijk gevolgd kunnen worden:

1.   Introductieworkshop Goed Werkgeverschap. Deze workshop duurt 1 dagdeel en maakt duidelijk wat Goed Werkgeverschap voor u kan opleveren en hoe u dit systematisch kunt invoeren. 

2.   Invoeren Goed Werkgeverschap. Dit is een compleet verbetertraject dat bestaat uit verschillende onderdelen. Er wordt een nulmeting of korte scan uitgevoerd; de resultaten hiervan worden vertaald naar een concreet actieplan. Elk bedrijf wordt hierbij individueel begeleid door een ervaren trainer/adviseur gedurende 8 dagdelen.

3.   Leerbijeenkomsten/trainingen. Regelmatig zijn er leerbijeenkomsten en trainingen in het bedrijf om ervaringen uit te wisselen, te leren van elkaar of om een specifiek thema verder uit te diepen.
Het doel hiervan is daadwerkelijk resultaten te bereiken zoals ze bedoeld zijn(*). Totaal 4 dagdelen.

4.   Training Goed Werkgeverschap Coördinator Investors in People (IiP). Deze training is vooral bedoeld voor bedrijven die een eigen medewerker willen opleiden tot Goed Werkgeverschap coördinator IiP en het verbeterproces willen bekronen met een imagoversterkend keurmerk (P van People). Totaal 4 dagdelen.    

Voorbeelden van resultaten die ondermeer bereikt zijn:

·       Effectiever leiderschap en leiding geven op meerdere niveau's

·       Verbeterde werksfeer en meer openheid; een versterkte bedrijfscultuur

·       Scholing wordt effectiever ingezet zodat medewerkers zich sneller ontwikkelen

·       Langer lopende problemen of conflicten worden bespreekbaar en opgelost  

·       Verbeterde werkvoorbereiding en planning

·       Verhoogde medewerkerbetrokkenheid

·       Effectievere en stimulerender  functioneringsgesprekken door het werken met competenties 

·       Duidelijke missie/visie in lijn met up-to-date kernwaarden    

·       Beter functionerende projectteams en MT's: meer eenheid en betere samenwerking.  

Periodieke evaluaties:
Jaarlijks worden evaluaties uitgevoerd onder de deelnemende bedrijven.
Op de vraag of u uw collega's zou aanraden deel te nemen aan het traject antwoordde:
57%: beslist  en  39%: zeer beslist.   

Kosten en organisatie  
Uneto-Vni en OTIB hechten veel belang aan Goed Werkgeverschap in de installatiebranche. Daarom worden de cursussen en modules financieel aantrekkelijk aangeboden.

Voor meer informatie en aanmelding voor de Introductieworkshop en - naar keuze - ook voor
de andere onderdelen van het traject kunt u rechtstreeks contact opnemen met Rood Consult,
tel. 0252-416217 / email: info@roodconsult.nl  

naar Goed Werkgeverschap                                                              Trainingsaanbod

De Introductieworkshop Goed Werkgeverschap
wordt
in-company uitgevoerd 

home   over ons   diensten   brancheprojecten   referenties   partners   links   contact   sitemap