__________________________________________________

  home   over ons   diensten   brancheprojecten   referenties   partners   links   contact

Foto: van links naar rechts

Gladys Salvadori, Francien Steeman, 
Benno Klopman en Anton van den Hoed van AM Groep
Jasper van Maren, IiP Nederland
Kees Rood, Rood Consult

 

Investors in People in de SW-branche

lees verder ...

 

 

 

 

PERSBERICHT AM GROEP

AM Groep 1ste Bedrijf in Nederland met de
BRONZEN ERKENNING Investors In People (IiP)

AM Groep Hoofddorp heeft in 2002 de keuze gemaakt om leerwerkbedrijf te zijn. Dit komt ook duidelijk tot uitdrukking in onze missie:AM Groep stimuleert en ondersteunt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om zichzelf te ontwikkelen met als doel het vinden van een zo regulier mogelijke arbeidsplaats. AM Groep was op zoek naar een methodiek om te kijken of wij ons ontwikkelproces goed ingericht hadden, of de medewerkers dat ook zo ervaren en naar een methodiek om het ontwikkelproces gestructureerd te kunnen verbeteren.
AM Groep heeft deze methodiek gevonden in Investors in People (IiP).
Na een nulmeting door Rood Consult in januari 2011 heeft AM Groep zich voorbereid op het eindassessment. Naar aanleiding hiervan heeft AM Groep op 22 november 2011 -  als eerste bedrijf in Nederland  - de Bronzen erkenning Investors in People in ontvangst mogen nemen van de heer J. van Maren, manager development & assessment, van Investors in People Nederland. AM Groep ziet dit als een erkenning voor het beleid op het gebied van ontwikkeling van haar medewerkers.
Hoofddorp, november 2011

BRONS VOOR AM GROEP

door Benno Klopman
manager HR AM Groep

Gestructureerd werken aan de ontwikkeling van medewerkers levert leerwerkbedrijf AM Groep veel op

Leerwerkbedrijf AM Groep is de eerste organisatie die in één keer de bronzen erkenning van Investors in People behaalde. Onder andere door de voortdurende aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers zit AM Groep als een van de weinige bedrijven in de sociale werkvoorziening nog steeds in de zwarte cijfers.

45 extra bewijzen
De core business van leerwerkbedrijf AM Groep is de ontwikkeling van medewerkers. De organisatie zocht een methode om dat ontwikkelproces gestructureerd te verbeteren en vond dat in Investors in People. HR-manager Benno Klopman: "We hebben ons in het Investors in People-traject speciaal gericht op aspecten die met arbeidsontwikkeling te maken hebben." Naast de 39 bewijzen die Investors in People altijd vraagt voor een standaarderkenning, legde AM Groep zich 45 extra bewijzen op voor de bronzen erkenning. Eén ervan is dat kernwaarden de missie en visie van een bedrijf moeten ondersteunen. Bij AM Groep zijn deze waarden: respect, samenwerking, resultaatgerichtheid, verantwoordelijkheid en ontwikkelen & ontplooien. Klopman: "De managers sturen op deze kernwaarden en de medewerkers weten dat zij zich hiernaar moeten gedragen."

Stapsgewijs ontwikkelen
Een ander extra bewijs is dat een organisatie de verantwoordelijkheid voor leren en ontwikkelen bewust ook bij medewerkers neerlegt, dus niet alleen bij het management. Medewerkers van AM Groep moeten bijvoorbeeld beschikken over basiscompetenties als samenwerken en zelfstandigheid. Klopman: "We hebben elk jaar een POP-gesprek met elke medewerker. Doel daarvan is dat de medewerker zich verder ontwikkelt in het jaar erna. De manager laat op een schaal zien waar de medewerker staat in zijn ontwikkeling op de diverse competenties. Hij vraagt hem bijvoorbeeld: ‘Wat zou je zelf kunnen doen om beter samen te werken?' De medewerker komt dan met suggesties, de manager vult aan en als beiden het eens zijn dan maken ze er afspraken over. Zo ontstaat een overzicht hoe de medewerker zich dat jaar stapsgewijs verder kan ontwikkelen."

Naar de reguliere arbeidsmarkt
Het leerwerkbedrijf AM Groep is niet de sociale werkplaats van vroeger. Doel is dat de medewerkers de reguliere arbeidsmarkt (weer) opgaan. Klopman daarover: "We begeleiden onze medewerkers daar voortdurend in. Veel medewerkers in de sociale werkvoorziening hebben te weinig zelfvertrouwen om te solliciteren bij een extern bedrijf. Dat is een van de competenties die zij bij ons ontwikkelen. Wat hierbij helpt is dat zij een eigen salaris verdienen. Ze krijgen duidelijk meer eigenwaarde wanneer ze hun eigen geld verdienen. Ze zijn door hun beperking vaak enigszins afhankelijk en door een eigen inkomen beperken zij hun afhankelijkheid van instanties. Dat vinden ze heel fijn."

Vrij in regels en procedures
Klopman vindt hét grote voordeel van Investors in People dat een bedrijf helemaal vrij is haar eigen processen en procedures in te richten voor verbetering. "Je doelen bereiken is het belangrijkst. Hoe je dat doet, mag je zelf weten. Dat is veel prettiger dan regels en procedures volgen in menig ander certificeringstraject. Investors in People meet alleen de effecten bij de medewerkers. Daarom is het vooral een verbeterinstrument. Met Investors in People helpen we medewerkers zichzelf te ontwikkelen. Dat is er heel mooi aan."

Investors in People in de SW-branche                                     
Internal Facilitator IiP
Training


-  voor SW-bedrijven 
- in-company

lees verder ... 
Rood Consult is een erkend
Investors in People Adviesbureau

home   over ons   diensten   brancheprojecten   referenties   partners   links   contact   sitemap