__________________________________________________

home   over ons   diensten   brancheprojecten   referenties   partners   links   contact'Ik kan Investors in People nu praktisch toepassen
in ons eigen bedrijf'

deelnemer IF-training SW-bedrijven

 Erkend certificaat IiP

De deelnemers ontvangen een door Investors in People Nederland
erkend certificaat

Zie ook de Introductieworkshop Investors in People

lees meer ... 

 

TRAINING INTERNAL FACILITATOR Investors in People

Aan de slag met Investors in People binnen uw organisatie  
Investors in People is een succesvolle en praktische methode om als organisatie beter te presteren. IiP stelt de mensen centraal en zorgt er voor dat het beste uit hen naar boven wordt gehaald. Het resultaat is ontwikkeling en prestatieverbetering van mensen, teams en de gehele organisatie door en met behulp van de mensen die er werken.

Desgewenst kunt u zich op het IiP-keurmerk laten certificeren waardoor uw organisatie beschikt over een internationaal erkend keurmerk voor strategisch personeelsbeleid; hiermede profileert u zich bovendien als een aantrekkelijke werkgever op de arbeidsmarkt. 

Enerzijds is IiP bedoeld voor organisaties die hun personeelsbeleid willen professionaliseren en daarbij behoefte hebben aan een praktische methode. Anderzijds zullen ook organisaties die verder zijn met hun beleid baat hebben bij IiP. In dat geval is IiP een uitstekend hulpmiddel om dit beleid te toetsen, verder te ontwikkelen en te borgen

Waarom een training Internal Facilitator?  
Het vereist specifieke kennis om Investors in People binnen een organisatie in te voeren. Er dient iemand te zijn die over deze kennis beschikt en die de rol vervult van interne aanjager voor het veranderingsproces. Het is van groot belang dat deze persoon, de Internal Facilitator, grondig wordt voorbereid op zijn of haar taak. De training Internal Facilitator is hiervoor bedoeld. De deelnemers leren hoe ze verbeteringen kunnen realiseren door het effectief toepassen van IiP. 

Leerdoelen
Tijdens de training leert u:  
>    wat de achtergronden en inhoud zijn van IiP en hoe de
    IiP-standaard is opgebouwd
>
    uit welke stappen of onderdelen het IiP-traject bestaat en hoe de
    verschillende aktiviteiten worden uitgevoerd 
>    hoe u IiP binnen uw bedrijf kunt introduceren en hoe u
    draagvlak/commitment verkrijgt bij directie/bestuur,
    leidinggevenden en medewerkers
>    wat IiP uw organisatie en uw mensen concreet oplevert en hoe u
    dit kunt bereiken
>    hoe uw organisatie het officiële Investors in People-keurmerk kan
    behalen.

Doelgroep
De training is bedoeld voor personen die
>    zich uitvoerig willen verdiepen in Investors in People en die overwegen
    om IiP in te voeren binnen hun organisatie
>    een coördinerende taak vervullen in het IiP-proces binnen een organisatie die
    reeds bezig is met Investors in People
>    onderdelen uit de IiP-methodiek willen toepassen om specifieke knelpunten
    op te lossen
>    hun kennis over strategisch personeelsbeleid willen verdiepen.

Opzet training
Inhoud en opzet van de training zijn gebaseerd op praktijkervaringen van zowel IiP-organisaties als van IiP-adviseurs. De training is toegespitst op uw specifieke situatie en u maakt al een begin met Investors in People binnen uw eigen organisatie! 

>    Een voorbereidingsopdracht voor aanvang van de training
>    Afwisselende werkvormen, zoals: presentaties, case-studie, groepsopdrachten
>    Duur: 5 dagdelen verdeeld over 2 dagen (niet aaneengesloten)
    Dag 1 van 9.15/19.45 uur, dag 2 van 9.15/16.45 uur  

Programma op hoofdlijnen:  
Dag 1
>    Achtergronden IiP en beoogde effecten
>    Opdracht: ‘Is mijn organisatie al een Investor in People?’             
>    De IiP-standaard: inleiding en opdrachten
>    Stappenplan IiP-traject
>    Uitwerken IiP-case

Dag 2
>    Presenteren/nabespreken resultaten IiP-case
>    Rol van de Internal Facilitator en overige betrokkenen in het IiP-proces
>    Weerstanden en knelpunten in het traject
>    Samenhang IiP met ISO en INK-managementmodel
>    Het IiP Actieplan
>    Het IiP-assessment

Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een door Investors in People Nederland erkend certificaat.


naar boven
             
meer  Trainingen                 Investors in PeopleIF-training IiP
voor SW-bedrijven
-   in-company

Locatie:
centraal in het land

Informatie en aanmelden:
info@roodconsult.nl  


 home   over ons   diensten   brancheprojecten   referenties   partners   links   contact   sitemap