__________________________________________________

 home   over ons   diensten   brancheprojecten   referenties   partners   links   contact


'Iedereen kan groot zijn
want
iedereen kan dienen' 
.
(Martin Luther King) 

Bent u geïnteresseerd in de volledige omschrijving van de
10 karaktereigenschappen?
of
wilt u deze eigenschappen bij uzelf verder ontwikkelen...  
mail dan svp naar info@roodconsult.nl

Karaktereigenschappen van de Servant Leader

De door Greenleaf benoemde karaktertrekken van de Servant Leader:

1.  Luisteren                actief en betrokken  
Leiders tonen hun kwaliteit voor een belangrijk deel in hun wijze van communiceren en hun besluitvaardigheid. Servant leaders willen de werkelijke intenties van een persoon of groep leren kennen en hen helpen verhelderen. Ze willen open staan voor wat gezegd en vooral (niet!) gezegd wordt.....

2.  Empathie                leidend tot begrip  
Servant-leaders streven er naar anderen te begrijpen op een empathische, invoelende wijze. Ze gaan uit van goede intenties van medewerkers en verwerpen ze niet als mens, ook als men gedwongen is hun gedrag of optreden af te wijzen......

3.  Helende kracht                t.a.v. zowel groep als individu  
Veel mensen zijn persoonlijk niet in balans en hebben een verscheidenheid aan emotionele blessures opgedaan; dit is onderdeel van mens-zijn. Servant-leaders herkennen hun mogelijkheid degene met wie ze in contact komen te helpen ‘heel’ te worden, met zichzelf in harmonie te komen...

4.  Bewustzijn                van zichzelf en de situatie  
Bewustzijn in het algemeen en zelfbewustzijn in het bijzonder maken de servant-leader sterk. Greenleaf merkte op: ‘Bewustzijn verschaft geen gerustheid of bemoediging, eerder het tegenovergestelde. Het verstoort de rust en maakt wakker. Goede leiders zijn over het algemeen mensen die ‘op scherp staan’ en op redelijke wijze verontrust zijn. Zij zoeken niet hun rust. Ze hebben hun eigen innerlijke kalmte’.

5.  Overtuigingskracht                de weg wijzend
Een andere karakteristiek van servant-leaders is te vertrouwen op ‘uitleggen en overtuigen’ in plaats van zich te beroepen op hun ‘positie in de organisatie’. Ze zoeken de dialoog, in tegenstelling tot het debat, dat vaak één winnaar en vele verliezers kent. Een servant-leader weet dat concensus en commitment basis-voorwaarden zijn om visie en missie in praktijk te brengen. 

6.  Conceptueel denken
Servant-leaders worden gekenmerkt door hun vaardigheid ‘grote dromen te dromen’ en visie te ontwikkelen. Ze denken verder dan de realiteit van vandaag. Op aanstekelijke wijze weten zij medewerkers enthousiast te maken voor hun missie, hierbij de realiteit niet uit het oog verliezend. Dit maakt hen hoogst effectief.

7.  Vooruitzien  
Vooruitzien stelt de servant-leader in staat tot het begrijpen van de lessen van het verleden, de realiteit van het heden en de vermoedelijke consequenties van een beslissing voor de toekomst. Vooruitzien is diep geworteld in de intuïtie. Sommigen zijn er mee geboren, anderen ontwikkelen het.

8.  Rentmeesterschap            zorg voor wat ons is toevertrouwd Greenleaf keek zo naar organisaties: ‘Bestuur, directie, staf en medewerkers spelen elk een essentiële rol om hun organisatie in stand te houden ten gunste van het grotere goed van de samenleving als geheel.  

9.  Ambitie anderen te laten groeien  
Servant leaders doen er alles aan om het beste uit hun mensen te halen. Servant-leaders geloven in de intrinsieke waarde van mensen die meer is dan het concrete werk dat ze verrichten. Vandaar dat de servant-leader zeer betrokken is bij en zich verantwoordelijk weet voor de persoonlijke en professionele groei van ieder individu in zijn of haar organisatie.

10.  Bouwen aan de gemeenschap  
Greenleaf: ‘Wat we nodig hebben voor het herbouwen van ‘gemeenschap’ als levensvatbare vormgeving van het leven van grote aantallen mensen, zijn genoeg servant-leaders die de weg wijzen; niet in grootschalige acties, maar in het tonen van de eigen onbegrensde aansprakelijkheid voor een specifieke gemeenschap.  


naar boven                
Leiderschapsontwikkeling                 Goed Werkgeverschap


Achtergronden en ontstaan van Dienend Leiderschap 
.....  lees verder

Introductieworkshop Dienend Leiderschap
.....  lees verder

 

 

 

 

 

 

 

 

home   over ons   diensten   brancheprojecten   referenties   partners   links   contact   sitemap