__________________________________________________

home   over ons   diensten   brancheprojecten   referenties   partners   links   contact

Inspirerend klankbord voor de
MKB-ondernemer
Vaak zijn enkele gesprekken
per jaar al voldoende 

Ma
nagementondersteuning

Een staffunctionaris en vertrouwenspersoon er bij zonder dat uw overheadkosten onmiddellijk sterk toenemen. Dat is de formule van managementondersteuning: een periodiek overleg tussen de ondernemer/directeur en de adviseur.
Gesprekken met een stimulerende en deskundige gesprekspartner die de waan van alle dag overstijgen. Vooral bedrijven in het midden- en kleinbedrijf missen vaak een persoon met wie ze kunnen klankborden over vragen en kwesties waar ze in de dagelijkse praktijk tegen oplopen.

Managementondersteuning richt zich onder meer op de volgende vragen en onderwerpen:  

·    
Het opstellen van een missie/visie voor het eigen bedrijf  
·    
Het opstellen van een beleidsplan of een actieplan  
·    
Het ondersteunen bij de uitvoering van het actieplan
·     Hoe word ik een betere leider?  
·    
Hoe kan ik de motivatie en prestaties van mijn medewerkers verbeteren?  
·
     Hoe voer ik een goed gesprek met een 'lastige' medewerker?  
·    
Hoe zorg ik voor een goede balans tussen werk en privé?  
·     Hoe maak ik mijn bedrijf toekomstbestendig?
 
 

Managementondersteuning is ook effectief als follow-up na een afgerond kwaliteits- of verbeterproject om het proces van continue verbetering te waarborgen.

Er zijn verschillende vormen van managementondersteuning mogelijk: periodiek persoonlijk overleg, telefonisch, per e-mail of op interim-basis voor een bepaalde periode. Hierdoor heeft u altijd een deskundig vertrouwenspersoon binnen handbereik.    

Facultatief:  Persoonlijke coaching/1-op-1 training  
Managementondersteuning richt zich met name op de zakelijke bedrijfsvoering; de vragen en problemen van alle dag die zich op het werk voordoen. Toch is werk en privé lang niet altijd te scheiden; je kunt je persoon(lijkheid) immers niet thuislaten, die speelt altijd - vaak onbewust - mee op de achtergrond.  

Persoonlijke coaching richt zich met name op de persoon(lijkheid) van de ondernemer/directeur. De kwaliteiten en sterke punten maar ook de valkuilen en uitdagingen staan centraal, of vragen op het gebied van zingeving en persoonlijke groei.
In overleg met de trainer/coach worden persoonlijke leerdoelen vastgesteld en wordt de ondernemer/directeur *) begeleid naar het gewenste doel.

Voor meer informatie over  Coaching / 1-op-1 training


terug naar Organisatieontwikkeling                  Training*) 1-op-1 training  is ook geschikt voor
leidinggevenden en medewerkers
binnen het bedrijf


lees verder ...

home   over ons   diensten   brancheprojecten   referenties   partners   links   contact   sitemap