__________________________________________________

home   over ons   diensten   brancheprojecten   referenties   partners   links   contact

 

 

Investors in People (IiP)
Goed Werkgeverschap
Competentiemanagement

 

 

ORGANISATIEONTWIKKELING

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt vastgesteld welke dienstverlening nodig is.
Moet er meer aandacht komen voor de mens in de organisatie of het aansturen
van mensen? Ontbreekt het aan meetbare doelstellingen, of is er behoefte aan
het ontwikkelen van een duidelijke missie en visie? 
Is er behoefte aan meer structuur binnen de organisatie en ontbreekt het aan
praktische verbeterinstrumenten? of moet eerst gewerkt worden aan het oplossen
van een conflict of samenwerkingsprobleem?  

Niet altijd is dit meteen duidelijk en is het zinvol eerst een quick-scan of korte doorlichting
in de organisatie uit te voeren. Hierdoor wordt duidelijk waar het bedrijf nu staat, waar
het naar toe wil en wat daar voor nodig is. Wij hebben hier een praktische aanpak
voor ontwikkeld.

Bent u hierin ge´nteresseerd, mail dan svp naar: info@roodconsult.nl  


Diensten                   Conflictbemidddeling

    

 

Managementondersteuning
Kwaliteitsmanagement
Stressregulering

home   over ons   diensten   brancheprojecten   referenties   partners   links   contact   sitemap