__________________________________________________

home   over ons   diensten   brancheprojecten   referenties   partners   links   contact

1-op-1 training/coaching:
....voor diepgang en
gunstige kosten/baten verhouding

lees verder ...
Coachend leiding geven....
wanneer wordt leiding geven coachend?

lees verder ...
Servant Leadership

De Leiderschapstijl van de 21e eeuw?

lees verder ...


            


Stressregulering via 1-op-1 training

Inleiding
Spanning is een natuurlijke en gezonde reactie van het lichaam. Op het werk helpt gezonde spanning mensen goed te presteren. Het maakt mensen alert, geconcentreerd en efficiënt. Spanning maakt het lichaam ook klaar voor actie en dat is nodig om te kunnen reageren op bedreigende situaties. De problemen ontstaan wanneer de spanning overgaat in ongezonde spanning. Dit komt in het huidige wereldbeeld relatief veel voor.

Een teveel aan ongezonde spanning (stress) heeft veel invloed op de vitaliteit, gezondheid en het prestatievermogen van mensen. Als ongezonde spanning te lang aanhoudt kan dit op den duur leiden tot meer ziekteverzuim, een lagere productiviteit, minder werkplezier, minder vermogen om goed samen te werken of te communiceren met anderen.

Naar de negatieve gevolgen van stress is veel onderzoek gedaan en er zijn veel artikelen over geschreven. Ongezonde stress kan zich op verschillende manieren uiten: lichamelijk (gespannen, snel vermoeid), emotioneel (ongeduld, irritatie, passiviteit etc), denkpatronen (vaak negatief, geen creativiteit en helderheid), uiteindelijk resulterend in niet effectief gedrag.

Ook in de praktijk bij deelnemers in onze trajecten hebben wij dit kunnen ervaren. Stress (te veel ervan) wordt door een deel van de deelnemers als normaal ervaren (het voelt niet als afwijkend of wordt gerationaliseerd), maar in de praktijk heeft dit wel degelijk zijn schadelijke effecten voor de persoon zelf en voor zijn of haar omgeving (collega's, thuisfront).  Niemand vindt het prettig te moeten werken met een gestresste collega of leidinggevende. 

Vooral voor leidinggevenden is het van groot belang invloed te kunnen uitoefenen op het eigen stressniveau en er voor te zorgen zo goed mogelijk in balans te blijven. Leidinggevenden hebben in de praktijk veel impact op het welbevinden en presteren van hun medewerkers.

Doel/beoogde resultaten:
>    Inzicht krijgen in de impact van ongezonde stress op het dagelijks functioneren
>    Het sneller leren herkennen van stresssignalen  
>    Het leren herkennen van belemmerende gedachten en overtuigingen
>    Het aanleren van technieken voor een meer optimaal functioneren
>    Meer energie, vitaliteit en helderder denken
>    Betere balans (draagkracht/draaglast) en effectiever gedrag.  

Uitgangspunt is te werken aan bovengenoemde doelen vanuit situaties uit de dagelijkse praktijk.

Programma
Wij gaan ervan uit dat 5 coachingsgesprekken van 2 uur per persoon voldoende zijn om een
goede stap te maken richting de beoogde resultaten. Het succes hangt mede af van de inzet van de deelnemer en
in welke mate betrokkene de aangeleerde inzichten en technieken toepast in de praktijk.

Insteek is te werken vanuit het Hoofd en vanuit het Hart.

Vanuit het Hoofd (mentaal/emotioneel):
>    Voor kennis en inzicht, weten wat stress is en hoe het werkt
>    Inzicht in de eigen persoonlijkheid en de impact van het denken
>    De impact van belemmerende gedachten en overtuigingen op emoties en gedrag

Vanuit het Hart (fysiek/emotioneel):
>    Herkennen van stresssignalen door te oefenen met biofeedback apparatuur
>    Door aanleren van een eenvoudige ontspanningsoefening een hogere staat van
    hartcoherentie
(*)  bereiken.

Effecten van het toepassen van Hartcoherentie  

 

     (*) Hartcoherentie
      Het hart speelt een cruciale rol in ons functioneren, onze gezondheid en het gevoel van
      welbevinden. Ons hartritme varieert voortdurend, m.a.w.: de tijds-intervallen tussen
      hartslagen wisselen constant. Dit noemen we Hart Ritme Variabiliteit (HRV) die ons
      belangrijke informatie geeft over de toestand van het lichaam.

Er zijn veel wetenschappelijke onderzoeken gedaan de afgelopen 20 jaren o.a. door
het Hearthmath instituut. Enkele conclusies zijn:

>   Hoge prestaties komen voort uit een optimale balans tussen onze mentale,
      emotionele en fysieke gesteldheid.
   De werking van ons hart wordt sterk bepaald door onze emoties. Het hart
     heeft op zijn beurt weer een diepgaand effect op het functioneren van onze
     cognitieve functie, zoals de helderheid van denken, beslissingen die we nemen
     en de manier waarop we communiceren.

>    Emotionele stress is waarschijnlijk de grootste oorzaak van achterblijvende prestaties.
     Stressreductie of stressregulering is de sleutel voor een verbetering van
     prestatie en gezondheid. 


De Hart Ritme Variabiliteit kan door vrijwel iedere persoon beïnvloed worden op allerlei manieren.
In dit voorstel willen we echter gebruik maken van de door Heartmath ontwikkelde methode o.a. met behulp van biofeedback-apparatuur. Door middel van dit programma kunnen deelnemers  'live' zien hoe gedachten en emotionele reacties op stress het hart en het zenuwstelsel beïnvloeden.
Deelnemers kunnen objectief het hartritme (patronen van de hartritmevariabiliteit) monitoren en –door toepassing
van een eenvoudige oefening– bevestigd zien wanneer coherentie is bereikt.

Consequente toepassing van deze techniek heeft positief effect op o.m.: het stressniveau, leervermogen, de cognitieve prestaties, helderheid van geest, vitaliteit en gezondheid in het algemeen.

Het werken met hartcoherentie technieken wordt in de praktijk toegepast in de profit en nonprofit-sector. Het voordeel van het werken met de emWave PC is dat de training realistisch overkomt en uitermate praktisch is. 

In deze 1-op-1-training zal enkele keren met de emWave PC worden geoefend -in combinatie met situaties uit de
praktijk- waarna deelnemers via huiswerkopdrachten leren hartcoherentie te integreren in de dagelijkse praktijk.


Uitvoering
De 1-op-1 training is ontwikkeld door Kees Rood van Rood Consult. Naast zijn vak als organisatieadviseur heeft Kees uiteenlopende beroepsopleidingen gevolgd op het gebied van training, coaching en persoonlijke ontwikkeling van mensen. Daarnaast is hij gespecialiseerd in leiderschapsontwikkeling en is hij ge
certificeerd Investors in People adviseur.


Voor meer informatie en aanmelding kunt u rechtstreeks contact opnemen met
Rood Consult, tel. 0252 416217 / 0654 264313
emailinfo@roodconsult.nl


'Gelukkige medewerkers
         genereren business'

               Croon Elektrotechniek


Investors in People
een praktische en succesvolle manier om
als bedrijf beter te presteren

lees verder ...


Goed Werkgeverschap

Het aantrekken en behouden van goede medewerkers
is één van de belangrijkste uitdagingen van ...

lees verder ...


Trainingsaanbod
Rood Consult is een
 Investors in People Adviesbureau
   

 

 

  home   over ons   diensten   brancheprojecten   referenties   partners   links   contact   sitemap